BioFertilizers
Custom B5

BioFertilizers

Custom B5

Custom B5 – Probiotik za zemljište

Custom B5™ sadrži 5 posebno odabranih vrsta korisnih bakterija iz zemlje, uključujući Bacillus subtilis.

Custom B5™ sadrži visoku koncentraciju korisnih bakterija koje predstavljaju mikrobiološki probiotik za zemlju. B5 je dizajniran da poboljša i unapredi kvalitet zemlje, kako za baštovanstvo, tako i za poljoprivredu.

Dobro razvijen korenov sistem je osnova za uzgoj većih i zdravijih biljaka. Custom B5™, biološki dodatak zemljištu, pomaže biljkama da razviju zdravije korenske sisteme i da rastu veće i kvalitetnije.

Korisne bakterije Custom B5
Odabrani su oni korisni mikrobi koji kao probiotici zemljišta imaju poboljšane sposobnosti da:

 • Razgrade organsku materiju da bi stvorili dodatnu ishranu za vaše biljke.
 • Razviju veći i zdraviji korenov sistem, što omogućava biljci da izraste veća i ima obilnije prinose.
 • Pomognu u proizvodnji biljnih hormona.
 • Povrate biotičku ravnotežu.
 • Efikasnije procesuiranje hranljivih materija.
 • Nadomeste korisne bakterije koje su uništene zbog suše, poplave ili smrzavanja.


Custom B5™ sadrži sledeće korisne bakterije:

 • Bacillus subtilis
 • Bacillus laterosporus
 • Bacillus licheniformus
 • Bacillus megaterium
 • Bacillus pumilus


Custom B5 je dostupan u dve pogodne veličine; 50 ml i 1 litar. Veličina od 50 ml sadrži dovoljno korisnih mikroba u zemljištu za tretiranje 2,5 hektara (1 hektar). Veličina od 1 litra će tretirati 50 hektara (20 hektara).

Custom B5 je takođe dostupan kao brzo rastvarajući gazirani tablet. B5 Fizzitabs, šumeća tableta, sadrži iste korisne bakterije u zemljištu, ali u tableti đubriva koja se lako koristi. Svaka gazirana tableta tretira 1/4 hektara i može se primeniti kao tretman semena, ili nakon što biljka klija.

Mikrobiološki dodaci zemljištu se ponekad nazivaju biođubrivima, biološkim dodacima zemljištu, biostimulatorima ili tretmanima korisnim mikroorganizama. Ovaj proizvod je dobar za održavanje kućnog travnjaka, baštovanstvo, kao i za komercijalne farme.