Custom N2

Custom N2

Proizvod za fiksiranje azota

Custom N2 je visoko koncentrisano biološko đubrivo za zemljište koje sadrži proizvod za fiksiranje azota. Custom N2 je dizajniran da pomogne u poboljšanju uslova zemljišta, povećanjem populacije korisnih mikroorganizama u njemu.

Custom N2 sadrži samo  bakteriju, Paenibacillus polymyxa i vodu. Lako se može mešati sa našim drugim biološkim proizvodima kao što su Custom GP i Custom B5. Custom N2 je sadrži veliku koncentraciju ovih bakterija.

Azot je jedan od najskupljih inputa za većinu farmera. Custom N2 sadrži Paenibacillus polymyxa, bakteriju koja fiksira azot. Ova bakterija uzima azot iz vazduha (N2) i proizvodi amonijak (NH3). Drugim rečima, Custom N2 proizvodi oblik azota koji biljka može da iskoristi.

  • Koje druge prednosti nudi Custom N2?

Pored fiksiranja azota, korisne bakterije u Custom N2 proizvode hormone poput cito kinina, auksina i gibberelina. Ovi hormoni povećavaju širenje korena i rast biljaka, što dovodi do opšteg poboljšanja zdravlja biljke.

Paenibacillus polymyxa se takođe smatra “Bakterijama koje podstiču rast biljaka”  (Rhizobacteria). To su korisne bakterije u zemljištu koje kolonizuju korene biljaka i na taj način podstiču njihov rast, što pozitivno utiče na rast biljaka.

  • Standardna Custom N2

Custom N2 dolazi u 2 veličine. Veličina od 50 ml tretira 1 hektar, a veličina od 1 litre tretira 20 hektara. Custom N2 idealno funkcioniše kada se koristi zajedno sa našim biološkim đubrivima,  Custom GP i Custom B5.