Diesel Spill Kit

Diesel Spill Kit

Ponekad se dešavaju izlivanja dizela i nafte. Apsorbenti i fizičko čišćenje nisu dovoljni.
Znate da tamo još uvek ima dizela – šta možete da uradite?

Ovo je upravo situacija za koju je dizajniran komplet za izlivanje dizela.
Mali komplet za izlivanje sadrži Custom HC, Dobre bakterije za bioremedijaciju. Custom HC sadrži sve prirodne, bezbedne bakterije za bioremedijaciju. Ove bakterije, koje se ponekad nazivaju i mikrobi, su posebno odabrane na osnovu njihove bezbednosti i poboljšane sposobnosti da metabolišu (jedu) naftne derivate kao što su ulje, dizel i benzin.

Komplet za izlivanje dizela je sve što vam treba da biste očistili površinu na kojoj se desilo izlivanje.
Custom HC™ je koncentrovana mešavina bakterija koje razgrađuju ugljovodonike. Custom HC™ je na lageru i spreman za isporuku. CustomBio Diesel Spill Kit uključuje hranljive materije koje su vam potrebne da bi bakterije bile efikasne.