F-TREAT for Industrial Wastewater

F-TREAT za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda

F-TREAT for Industrial Wastewater

F-TREAT za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda
F-Treat, koji je dizajnirao CustomBio, je biološki proizvod koji smanjuje BPK, HPK, masti,ulja, mirise i druge hemikalije koje izazivaju probleme u postrojenjima za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda. F-TREAT sadrži posebno odabrane bakterije. Ove bakterije su odabrane zbog njihove poboljšane sposobnosti da razgrađuju jedinjenja uobičajena za industrijske otpadne vode.

F-TREAT, za otpadne vode iz industrijskih otpadnih voda, dostupan je kao gotov proizvod spreman za upotrebu i kao tečni koncentrat.

F-TREAT je živa sinergistička mešavina prirodnih bakterija klase 1, posebno odabranih zbog njihove sposobnosti da brzo razgrađuju čvrste materije, masti, lipide, proteine, deterdžente, ugljovodonike i druga jedinjenja. Ova jedinjenja ili preopterećuju postrojenje za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda ili su toksična za sistem za prečišćavanje otpadnih voda. F-TREAT je potpuno bezbedan za ljude, životinje i biljke. Dodavanje bakterija se naziva bioaugmentacija i predstavlja oblik bioremedijacije. F-TREAT je prikladan za sve tipove industrijskih postrojenja za prečišćavanje i pokazalo se da u velikoj meri smanjuje BPK i suspendovane čvrste materije.

U postrojenjima za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda, glavne primene F-TREAT-a su:
• Pokretanje novih sistema
• Poboljsanje i rekonstrukcija pokvarenih sistema
• Smanjenje mulja
• Smanjenje mirisa
• Smanjenje masti,ulja, COD, BOD i BTEKS
• Poboljšanje bioloskog predtretmana
• Poboljšanje redukcije specifičnih hemikalija, kao što su ugljovodonici

Operateri, menadžeri i stručnjaci za zaštitu životne sredine sistema za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda su pod sve većim pritiskom da ispune svoje zahteve kvaliteta otpadnih voda. Ovaj sve veći pritisak nastaje zbog nekoliko faktora, uključujući ekološka ograničenja koja pooštravaju dozvoljene parametre efluenta kao i povećan korporativni pritisak da se održi potpuna ekološka usklađenost.
Mnoga postrojenja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda su samo marginalno sposobna da ispune zahteve pod normalnim opterećenjem ili idealnim uslovima. U stvari, mnogi industrijski sistemi otpadnih voda proizvedeni su godinama, ako ne i decenijama, pre. Posebni uslovi, kao što su visoko opterećenje ili niska temperatura su uobičajeni i mnogi sistemi otpadnih voda jednostavno ne mogu da obezbede željene efluente bez značajne pažnje i u nekim slučajevima bioaugmentacije sa bakterijskim aditivima kao što je F-TREAT.

F-TREAT ima primenu u raznim postrojenjima za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda, uključujući:
• Papir i celulozu
• Preradu hrane
• Otpadne vode uljarske industrije (POME)
• Rafinerije i petrohemija
• Tekstil
• Recikliranje vode za pranje automobila

Upotreba bioagumentacije u industrijskim otpadnim vodama može u velikoj meri poboljšati ukupne performanse postrojenja.

Pošto je svaki industrijski otpad i svako postrojenje za prečišćavanje jedinstveno, ne postoji standardni odgovor na svaki problem otpadnih voda. CustomBio ima preko 20 godina iskustva u radu sa industrijskim otpadnim vodama i tretmanom industrijskih otpadnih voda. Kontaktirajte naše predstavništvo u Srbiji – “Dobre Bakterije” već danas i razgovarajte o svom problemu sa otpadnim vodama.