F-TREAT for Lift Stations

F-TREAT za tretman
za prepumpne i transfer stanice
F-TREAT for Lift Stations

F-TREAT ima posebne komplete za održavanje prepumpnih i t ransfer stanica, kao i komplete za deblokadu stanica. Ovi kompleti pružaju inovativno rešenje za efikasno održavanje ovih stanica.

Komplet za održavanje prepumpnih stanica kombinuje F-TREAT tablete sa snagom F-TREAT Shock Treatment-a kako bi se efikasno rešili problemi sa uljima, mastima, emulzijama i

mirisima koji često nastaju u ovim stanicama. CustomBIO je posebno dizajnirao ove komplete kako bi smanjio ili uklonio te probleme.

Postoji tri veličine ovih kompleta, a to su mali, srednji i veliki, prilagođeni prema dnevnom protoku prepumpnih stanica. Na primer, mali komplet je za stanice sa protokom ispod

100m3/dan, srednji za stanice sa protokom do 400m3/dan, dok je veliki komplet za stanice sa protokom do 1000m3/dan. Za stanice sa većim protokom od 1000m3/dan, moguće je dobiti posebne komplete prilagođene njihovim potrebama.

Kompleti za održavanje lift stanica namenjeni su za mesečni tretman. Redovnom upotrebom ovih kompleta, masti, ulja, maziva i mirisi se razgrađuju tokom vremena, održavajući stanice u dobrom stanju.

Za pumpne stanice veće od 1000m3 dnevno ili za neuobičajene probleme sa stanicom, molimo da nas kontaktirate.