Hemijski toaleti

Pokretni toaleti,
autobusi, brodovi, jahte,
kamperi, kamp kućice...

Verovatno je svako od nas imao iskustvo sa veoma neprijatnim mirisima u raznim pokretnim toaletima.

Naši proizvodi i tretmani rešavaju probleme neprijatnih mirisa iz fekalno-sanitarnog rezervoara, a istovremeno i smanjuju količinu otpada u njima.

Ako želite da putujete bez neprijatnih mirisa, koristite naše proizvode.