Ekološke i bezbedne

BEZBEDNOST PROIZVODA

BioSistems Group posvećuje najveću pažnju bezbednosti svojih proizvoda. Svi proizvodi su pažljivo dizajnirani sa ciljem da budu bezbedni za upotrebu. U procesu proizvodnje se koriste sigurne, čiste i nepatogene bakterije. Pre nego što bakterije budu upakovane, testirami ih u našoj i u nezavisnoj sertifikovanoj laboratoriji kako bismo proverili njihov kvalitet. Naši proizvodi prolaze testiranja koja garantuju da ne sadrže štetne bakterije poput salmonela ili drugih patogena. Bakterije koje koristimo su bezopasne, ne izazivaju bolesti kod ljudi i životinja i nisu genetski modifikovane.

Postoji nekoliko razloga zašto su bakterije bezopasne ako se slučajno konzumiraju:

  • Želudačna kiselina uništava ove bakterije.
  • Bakterije koje koristimo nisu patogene.
  • Ove bakterije ne uzrokuju bolesti.


Prilikom rukovanja ili korišćenja naših proizvoda nema potrebe za zaštitnom opremom. Samo se pridržavajte preporučenih procedura.

Iako se nekada mislilo da su sve bakterije loše, danas znamo da većina bakterija ima korisnu ili neutralnu ulogu za čovečanstvo. Od 2.700 vrsta bakterija, samo 54 su patogene, dok su ostale korisne ili neutralne.

Bakterije imaju važnu ulogu u formiranju lanca ishrane, preradi hrane i pića, kao i reciklaži. Naši proizvodi sadrže korisne mikroorganizme kako bi se rešio problem tretmana otpada, a istovremeno sačuvalo naše krhko okruženje. Ove bakterije su potpuno bezbedne i kompatibilne sa prirodom.

Važno je zapamtiti da na svetu ima mnogo više korisnih nego štetnih mikroorganizama.