Remedijacija zemljišta

Bioremedijacija je proces korišćenja bakterija, gljivica i drugih mikroorganizama za razgradnju odabranih zagađivača i vraćanje zemljišta ili vode u prvobitno stanje. Bioaugmentacija je bioremedijacija uz primenu laboratorijski uzgojenih mikroorganizama koji doprinose smanjenju zagađivača, skraćenju vremena čišćenja i smanjenju troškova.

Bakterijski proizvod za bioremedijaciju formulisan je tako da razgrađuje naftne ugljovodonike, tečnosti za hemijsko čišćenje, hlorisane rastvarače i druge opasne zagađivače životne sredine u zemljištu, vodi i podzemnim vodama.